กำหนดออกแบบสร้างสรรค์สิ่ง

ความคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในของขวัญที่ให้กับมนุษย์ โดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งสามารถเกิดขึ้นกับการแก้ปัญหาที่รวดเร็วในการแก้ไขปัญหาที่ยังคงไม่ได้แก้ในช่วงเวลาที่ยาวนานของเวลา ความคิดสร้างสรรค์ไม่เพียงใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน แต่ยังมากับการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เคยมีความพยายามที่ใดก็ได้
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลอย่างมากกับการออกแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถที่จะคิดออกจากกล่อง คิดนอกกล่องผลในการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่บางอย่าง นี่อาจจะเป็นเล็กน้อยยากที่จะเริ่มต้นด้วย แต่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็จะกลายเป็นนิสัย สององค์ประกอบที่สำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นรูปแบบและวัตถุประสงค์

แรงจูงใจหลักสำหรับการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ไม่จำเป็นต้องมากับการแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์หรือการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ เมื่อจุดประสงค์หรือมีปัญหาที่การแก้ปัญหานี้จะถูกทำงานเมื่อคลุมเครือแล้วก็ยากที่จะเห็นภาพเป็นรูปแบบที่ถูกต้องสำหรับการออกแบบ ดังนั้นลูกค้าที่มีการชัดเจนมากเมื่อจุดประสงค์ที่นี้ออกแบบสร้างสรรค์ได้รับการพยายาม

เมื่อนักออกแบบที่มีความคมชัดที่ดีขึ้นของจุดประสงค์ที่ดีขึ้นจะมีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์จริงวางรากฐานสำหรับความสำเร็จในการแก้ปัญหาเฉพาะที่หรือการออกแบบ กระบวนการคิดที่ประกอบด้วยชุดของกิจกรรมที่มีขนาดเล็กจะสำเร็จซึ่งเมื่อรวมกันจะมีผลในการออกแบบขั้นสุดท้าย

เพื่อที่จะออกวางกระบวนการคิดสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องมีชุดของความคิดเล็ก ๆ ที่จะต้องบูรณาการร่วมกันเพื่อให้ความคิดสร้างสรรค์การออกแบบขั้นสุดท้าย เหล่านี้คิดจริงๆขนาดเล็กที่มีความสำคัญต่อการออกแบบขั้นสุดท้ายโดยรวม ในขณะที่มากับความคิดเล็ก ๆ หนึ่งมีการเสมอทราบวัตถุประสงค์ที่ออกแบบจะถูกพยายาม ความคิดทั้งหมดโดยตรงหรือโดยอ้อมจะนำไปสู่​​การแก้ปัญหาสำหรับปัญหา ถ้าความคิดเล็ก ๆ อยู่ในทางที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หลักไม่มีแล้วมีใครที่จะไม่สนใจความคิดเหล่านี้และมากับความคิดที่มีความสอดคล้องกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการออกแบบ

เมื่อเหล่านี้ขนาดเล็กที่มีความคิดที่แตกต่างกันทางออกสุดท้ายก็จะค่อนข้างชัดเจน เพื่อที่จะมากับความคิดที่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องมีการผ่อนคลายและควรจะเป็นอิสระจากความเครียด เมื่อคนรู้สึกผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องมีความคิดที่น่าเป็นห่วงใด ๆ พวกเขามักจะมากับความคิดที่น่าตื่นเต้น