เติบโตได้เร็วขึ้นโดยการจ้างกระบวนการทางธุรกิจของคุณ

ที่อ้างว่าเป็นความลับเพื่อการเติบโตของธุรกิจที่จะนำไปสู่​​การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแกร่งขณะที่คนอื่นเรียกร้องการเจริญเติบโตที่เป็นแรงผลักดันบางอย่าง แต่เพียงผู้เดียวโดยการขายและการตลาด อย่างไรก็ตามการเติบโตของธุรกิจมีการบอกกล่าวในท้ายที่สุดความสามารถของ บริษัท ที่จะเพิ่มทรัพยากรที่มีอยู่และไม่มีอะไรช่วยให้ บริษัท ที่จะทำแค่นั้นเช่นกระบวนการทางธุรกิจ outsourcing

ทุก บริษัท มีจุดแข็งและจุดอ่อน แต่ บริษัท เหล่านั้นสามารถที่จะระบุจุดอ่อนเหล่านี้และนำแผนในการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างพวกเขาในท้ายที่สุดว่าชนะวัน

ใช้การควบคุมของกระบวนการทางธุรกิจของคุณและการเติบโตของธุรกิจการรักษาความปลอดภัยในอนาคตโดยการจ้างความต้องการของกระบวนการทางธุรกิจของคุณไปยัง บริษัท BPO นอก

การเติบโตของธุรกิจขึ้นอยู่กับการจัดสรรทรัพยากร

กระบวนการทางธุรกิจ outsourcing ช่วยให้ บริษัท ที่จะใช้การดำเนินงานทางธุรกิจที่สำคัญและลดค่าใช้จ่ายของพวกเขาเช่นเดียวกับเวลาที่ใช้ในการจัดการพวกเขา

การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมไม่ได้เป็นเพียงการกำหนดคนที่เหมาะสมสำหรับงานด้านขวาก็การดำเนินธุรกิจเหล่านั้นและลดค่าใช้จ่ายของพวกเขาและการปรับปรุงประสิทธิภาพของพวกเขา เกาะจิก, Inc คือการจ้าง บริษัท ในฟิลิปปินส์ที่จะช่วยให้ บริษัท ของคุณกับประโยชน์ของการลงทุนในต่างประเทศในลักษณะที่พูดโดยตรงกับ บริษัท ของคุณแรงบันดาลใจของการเจริญเติบโต

การรวมทรัพยากรที่เป็นเป้าหมายสูงสุด

หนึ่งในปัญหาที่มีกับ บริษัท ที่ลงทุนในต่างประเทศเป็นปัญหาในการติดตามผลการดำเนินงานของ บริษัท เอาท์ซอร์สหลาย แต่จุดประสงค์หลักของเกาะจิกคือการใช้กระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญเพื่อให้ความสำคัญต่อความสำเร็จของ บริษัท ของคุณและรวมพวกเขาเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทั้งหมด

รวมความต้องการด้านไอทีของคุณกับการออกแบบเว็บที่เป็นของแข็งและความคิดริเริ่มการตลาดอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกับความคิดริเริ่มในการจัดการ costumer ที่แข็งแกร่งและคุณมีสูตรสำหรับความสำเร็จ เกาะจิกอิงค์จะช่วยให้คุณได้รับมี